CREDIT

Hökhuvuds kyrka | Carl Hellstrom | Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Carl Hellstrom

(no date) - (no date)