CREDIT

Parti fra Rom med bjerge i baggrunden | Ditlev Blunck | image courtesy of Statens Museum for Kunst | Licence: CC0 1.0

Ditlev Blunck

1818 - 1848

Works