CREDIT

Sövestads kyrka | Georg Fredrik Johansson Karlin | Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Georg Fredrik Johansson Karlin

1859 - 1939