CREDIT

W parku | Józef Szermentowski | © Museum Narodowe w Warszawie | Licence: Public Domain

Józef Szermentowski

1833 - 1876