Do you own documentary watercolours from before 1900? Share them here.

CREDIT

Kościół Sakramentek na Rynku Nowego Miasta w Warszawie | Julian Cegliński | © Museum Narodowe w Warszawie | Licence: Public Domain

Julian Cegliński

1827 - 1910