CREDIT

Italiensk kvinde med en kurv, som hun støtter på hoften | Peter Christian Thamsen Skovgaard | image courtesy of Statens Museum for Kunst | Licence: Public Domain

Peter Christian Thamsen Skovgaard

1817 - 1875