CREDIT

Portal do Diwan-i-Khas (Sali Prywatnych Audiencji) w Fatehpur Sikri', 'Palast in Fahtepor | Waldemar von Hohenzollern | © Museum Narodowe w Warszawie | Licence: Public Domain

Waldemar von Hohenzollern

1817 - 1849

Works