CREDIT

Biserica Stavropoleos | Carol Popp de Szatmáry | Courtesy of Muzeul de Artă Cluj-Napoca | Licence: All Rights Reserved

Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Muzeul de Artă Cluj-Napoca deţine un patrimoniu deosebit de valoros de artă românească şi universală (sec. XV-XXI) cuprinzând peste 14.314 piese din care: pictură (peste 5.000 piese), sculptură (peste 450 piese), arte grafice (peste 5.600 piese), arte decorative (peste 200 piese) şi fond documentar (peste 3300 piese).

The Cluj-Napoca Art Museum has a very valuable heritage of Romanian and universal art (XV-XXI century), comprising over 14,314 pieces of which: painting (over 5,000 pieces)
sculpture (over 450 pieces), graphic arts (over 5,600 pieces), decorative arts (over 200 pieces) and documentary background (over 3300 pieces).