Images

Głowa księcia czeskiego Spitygniewa II, prawdopodobnie według jego nagrobka w katedrze św. Wita, Wacława i Wojciecha w Pradze

© Museum Narodowe w Warszawie | Public Domain