Images

Landskap med foss

Image courtesy of Nasjonalmuseet. Photo: Ivarsøy, Dag Andre | CC-BY-NC