Images

Bolig for hr. kjøpmann G. Coward, Skien - påbygning

Image courtesy of Nasjonalmuseet. Photo: none | CC-BY-NC