Images

Stående mann, Ringheim; Lars Knutson Kvåle, Vossevangen

Image courtesy of Nasjonalmuseet. Photo: none | CC-BY-NC