Images

Kjøkkeninteriør med figurer

Image courtesy of Nasjonalmuseet. Photo: Ivarsøy, Dag Andre | CC-BY-NC