Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Älvkarlebyfallen

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Stora grenen av fallen sedd från Kronsågen. Akvarellerad pennteckning av Elias Martin.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Vattenfall Vattenkraft AB, Älvkarleby, Sweden

Country

Medium