Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Öja kyrka

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Interiör mot öster. Akvarell av A.T. Gellerstedt, från 1800-talets senare hälft.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Öja Kyrka, Burgsvik, Sweden

Country

Medium