Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Allmoge i Skåne

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Akvarellerad punktgravyr av Fredrik Erik Martin efter Pehr Hilleström d.ä. 1794. (Socken och kommun kan inte säkert anges).
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Skåne, Sweden

Country

Medium