Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Borrby kyrka

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Kalkmålning från 1300-talet i den gamla kyrkans kor. Marie kröning. Gamla kyrkan riven 1838. Akvarell av Johan Boström 1833.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Borrby St. Maria Kyrka, Hörupsvägen, Borrby, Sweden

Country

Medium