Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Brastads kyrka

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Kyrkan från väster. Akvarellerad teckning före 1876, troligen av August Malmström (1829-1901). Från Sohlmans samling.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Brastad Kyrka, Brastad, Sweden

Country

Medium