Courtesy of Museu Nacional d'Art de Catalunya | Licence: CC BY 4.0
Courtesy of Museu Nacional d'Art de Catalunya | Licence: CC BY 4.0

Chapel of la Santa Cova in Montserrat

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

L’aquarel·la presenta una vista de la capella des de l’altre costat que apareix al dibuix 158. Els dibuixos de Delamare mostren que l’autor va recórrer la muntanya de Montserrat i les diferents ermites encara que no ens han arribat dibuixos de totes les que existeixen, només de les de la Santa Cova, Sant Joan, Sant Onofre, Sant Dimes, Sant Antoni i Sant Benet. Pràcticament tots estan datats el setembre de 1826, i l’únic que hi ha del monestir, el 1827, la qual cosa ens informa de què va visitar el lloc més d’una vegada. A aquesta sèrie hi ha tres aquarel·les de la Santa Cova, les números 151, 157 i 158.

Descriptive Medium: Watercolour, pen and ink and graphite pencile on paper

More details about this record can be found on the collection website

Image Licence

Image Credit

Courtesy of Museu Nacional d'Art de Catalunya

From the Watercolour World

Location

Santa Cueva de Montserrat, Montserrat, Catalonia, Spain

Country

Medium