Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Djurgården

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Nedfallen ek på Djurgården, nära Blockhusudden, på vägen till Fiskartorpet. Akvarellerad pennteckning av Elias Martin, 1780-90-talet.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Djurgarden, Stockholm, Sweden

Country

Medium