Image courtesy Rijksmuseum | Licence: CC0 1.0
Image courtesy Rijksmuseum | Licence: CC0 1.0

Illumination of the Holy Cross in St. Peter's; De verlichting van het kruis in de Sint-Pieter in Rome

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Every year on Good Friday – two days before Easter – a Holy Cross illuminated by 628 candles was hung over the nave of St. Peter’s Basilica. Desprez chose an unexpected viewpoint, with the monumental pillar in the foreground and a spectacular effect. He thus achieved this dream-like vision of the cross seemingly floating in the church’s cavernous space.; Elk jaar op Goede Vrijdag, twee dagen voor Pasen, werd in het midden van de Sint-Pietersbasiliek in Rome een kruis gehangen, verlicht door 628 kaarsen. Desprez koos voor een onverwacht standpunt, met een grote pilaar op de voorgrond en een spectaculair licht-donker effect. Zo bereikt hij dit droomachtige visioen van het kruis, dat lijkt te zweven in de enorme ruimte van de kerk.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Rijksmuseum

From the Watercolour World

Location

St. Peter's Gallery, Largo del Colonnato, Vatican City

Country

Medium