Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Klinte kyrka

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Ängel med korsmärkt glob och spira. Medeltida glasmålning i korets östfönster. Akvarell av Gustava Meukow, augusti 1892.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Klinte Kyrka, Klintehamn, Sweden

Country

Medium