Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Lye kyrka

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Medeltida gravsten med runor, nu placerad i koret. Runbeteckning: G99. Akvarell som ingår i Lars Cedergrens verk "Gravstenar på Gottland tecknade efter naturen" från 1830-talet. Inskriften lyder: "Jakob i Lilla Rone han lät göra denna sten över sin fader Olav och sina bröder Liknvid och Simon. Må vi bedja för dem och alla kristna själar. Och då hade förlidit från Guds födelse fjorton hundra år och ett år mindre än femtio år. Och i det året var runan k primtal och runan r söndagsbokstav i elfte raden.".
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Lye Church, Gotland, Sweden

Country

Medium