Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Munkbron

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Midsommarafton vid Munkbron. Riddarhuset och Ryningska palatset i bakgrunden. Akvarellerad konturetsning av Elias Martin, från 1780-talet.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Munkbron, Stockholm, Sweden

Country

Medium