Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Söderby-Karls kyrka

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Kalkmålning i andra travén från 1500-talets början som visar Kristus och de visa och fåvitska jungfrurna. Akvarell från 1800-talets mitt, ur Sohlmans samling.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Söderby-Karls Kyrka, Söderby-Karl, Sweden

Country

Medium