Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Sövestads kyrka

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Kalkmålning på korets nordvägg, troligen från 1600-talet. Krönt mansfigur, möjligen Gud Fader. Akvarell av Georg J:son Karlin från 1885, innan målningen överkalkades.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Sövestad Kyrka, Ystad, Sweden

Country

Medium