Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Sankt Olofs kyrkoruin

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Raä-nr: Sigtuna 28:1. Rekonstruktion av kyrkans ursprungliga utseende från sydöst. Akvarell tillskriven Olof Sörling, troligen från 1800-talets senare hälft.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Sankt Olofs Kyrkoruin, Olofsgatan, Sigtuna, Sweden

Country

Medium