Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Skanörs kyrka

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Kyrkan från sydöst. Akvarellerad pennteckning av A.T. Gellerstedt, troligen från 1860-talet.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

St. Olofs Church, Kyrkogatan, Skanör, Sweden

Country

Medium