Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Träkumla kyrka

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Kristi uppståndelse. Medeltida glasmålning i korets östfönster. Före restaurering. Akvarell av Gustava Meukow 1892.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Träkumla Kyrka, Visby, Sweden

Country

Medium