Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Trollhättan

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Slussar vid Trollhättan. Akvatint av Carl Jonas Linnerhielm 1805 efter teckning av konstnären 1803.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Trollhättan, Sweden

Country

Medium