Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Tveta kyrka

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Detalj av kalkmålningar från 1600-talet på den norra långhusväggen, tidigare korväggen. Akvarell av Albert Eldh 1906.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Tveta Kyrka, Tvetaberg, Södertälje, Sweden

Country

Medium