Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Uppsala slott

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Ruiner i Uppsala slott Akvarellerad konturetsning av Martin Rudolf Heland efter Elias Martin från 1790-talet.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Uppsala Slott, Uppsala, Sweden

Country