Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Vämlinge gravfält

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Raä.nr: Estuna 48:1. Gravfält med bl a rösen och resta stenar. Akvarell av C.A. Klingspor från 1800-talets andra hälft.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Söderby-Karl, Sweden

Country

Medium