Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Väte kyrka

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Korportalen och rundfönster. Akvarellerad pennteckning av A. T. Gellerstedt, 26 juli 1875.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Väte Kyrka, Klintehamn, Sweden

Country

Medium