Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Vansö kyrka

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Kalkmålningar från 1400-talets andra hälft, framtagna 1901-1902. Akvarell av dekorationsmålaren Ernst Dahl 1902.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Vansö Kyrka, Vansö Kyrkbacke, Strängnäs, Sweden

Country

Medium