Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Ytterby gamla kyrka

Date

2nd half of 19th century

Acknowledgements

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Takmålning i kyrkan från ca 1700 av Erik Grijs. Akvarell från 1800-talets senare hälft. Motiven visar bl a symbolen för Treenigheten, änglar, Kristi förklaring och det himmelska Jerusalem.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Ytterby gamla Kyrka, Kyrkbäcksgatan, Ytterby, Sweden

Country

Medium