CREDIT

Sulejów (Podklasztorze). Kościół św. Tomasza Kantuaryjskiego - detale: kapitele, fragmenty portali, rozeta | Aleksander Lesser | © Museum Narodowe w Warszawie | Licence: Public Domain

Aleksander Lesser

1814 - 1884

Works

Works

334 results