CREDIT

Dwie szable węgierskie, w tym jedna będąca dawniej własnością Nikoli Zrinskiego (Miklosa Zrínyi) | Aleksander Lesser | © Museum Narodowe w Warszawie | Licence: Public Domain

Aleksander Lesser

1814 - 1884

Works

Works

334 results