CREDIT

Dzieci wiejskie na pastwisku, rysunek do reprodukcji według obrazu "Sielanka. Po burzy" | Józef Chełmoński | © Museum Narodowe w Warszawie | Licence: Public Domain

Józef Chełmoński

1849 - 1914