CREDIT

Dzieci Adama Krasińskiego, Józef, Kazimierz i Maria, w bryczce w Radziejowicach | Juliusz Kossak | © Museum Narodowe w Warszawie | Licence: Public Domain

Juliusz Kossak

1824 - 1899