CREDIT

Särslövs kyrka | Sven Bengtsson | Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Sven Bengtsson

1843 - 1916