Images

Stueinteriør med sittende kvinne

Image courtesy of Nasjonalmuseet. Photo: Ivarsøy, Dag Andre | CC-BY-NC