Images

[Wojsko polskie z okresu Księstwa Warszawskiego] : [Woltyżerery 1. 2. 3. dywizjii : Sierżant granatowy 13 pułku dowództwa pułkownika Żymirskiego : Sierżant woltyżerów 1ej dywizji księcia Józefa Poniatowskiego]

Courtesy of the National Library of Poland | Public Domain