Images

Sittende barn; mor som ammer sitt barn, Leksand

Image courtesy of Nasjonalmuseet. Photo: Veiby, Jeanette | CC-BY-NC