Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Hökhuvuds kyrka

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Detalj från altarskåpet från Antwerpen, daterat till ca 1510, med scenen en romersk soldat intill den korsbärande Jesus. Akvarell av Carl Hellström, från 1800-talets slut.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Hökhuvuds Kyrka, Hökhuvud, Gimo, Sweden

Country

Medium