Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain
Image courtesy Riksantikvariembetet | Licence: Public Domain

Kungsstugan

Comments? Do please tell us: [email protected]

From the Collection

Description

Raä-nr: Åhus 12:1. Detalj av måleri i byggnaden, som uppfördes under 1600-talet.
For full details please visit the collection website.

Image Licence

Image Credit

Image courtesy Riksantikvariembetet

From the Watercolour World

Location

Kungsstugan, Torget Åhus, Åhus, Sweden

Country

Medium